Naar hoofdcontent

HTTP Headers

Clonable voegt een aantal extra HTTP headers toe waaraan u verkeer van Clonable kunt herkennen. Deze headers kunt u bijvoorbeeld gebruiken om in uw integratie met uw betalingsplatform de juiste bedankpagina te kiezen.

Veiligheid

Let erop dat requests op geen manier ondertekend zijn en dat andere partijen deze headers ook mee kunnen sturen. Wanneer u deze headers gebruikt voor beveilings-gevoelige acties, zorg er dan voor dat u deze alleen accepteert van onze servers. Een lijst met IP adressen houden wij hier bij.

Server headers

Hieronder ziet u de lijst met headers die worden toegevoegd aan de request voordat deze naar uw server verzonden wordt. Voor de lijst met headers die meegezonden worden naar de client, kunt u hier kijken.

Accept-Encoding

De header Accept-Encoding zal nooit aanwezig zijn bij requests vanaf Clonable. Dit omdat ons systeem op dit moment nog niet werkt met GZIP of Brotli data. Verbindingen tussen de bezoeker en Clonable ondersteunen wel GZIP.


Clonable-Clone-Domain

De header Clonable-Clone-Domain bevat de domeinnaam van de clone zonder een www.-prefix. Bij clones van clones zal deze header de domeinnaam bevatten van de clone van de clone die het dichtst bij het origineel staat (en niet de domeinnaam van de clone die de bezoeker ziet).

Voorbeeld
Clonable-Clone-Domain: clonable.net

Clonable-Clone-Subfolder

De header Clonable-Clone-Subfolder bevat de subfolder van de clone, beginnend en eindigend op een /. Bij clones waar geen subfolder is ingesteld, is deze header niet aanwezig.

Voorbeeld
Clonable-Clone-Subfolder: /fr/

Clonable-Crossborderclone

De header Clonable-Crossborderclone bevat de domeinnaam van de clone. De domeinnaam is inclusief www. als dit de standaardinstelling is van de site. Bij clones van clones zal deze header de domeinnaam bevatten van de clone van het origineel (en niet de domeinnaam van de clone van de clone).

Voorbeeld
Clonable-Crossborderclone: www.clonable.net

Clonable-Original-Language en Clonable-Target-Language

De headers Clonable-Original-Language en Clonable-Target-Language bevatten de ISO 639-1 taalcodes van de taal van de originele site en respectievelijk de doeltaal van de clone. Deze headers zijn zowel aanwezig op vertalende clones als niet vertalende clones (waar zij dezelfde waarde zullen hebben).

Voorbeeld
Clonable-Original-Language: nl
Clonable-Traget-Language: de

Clonable-Quota-Reached

De header Clonable-Quota-Reached bevat een booleaanse waarde (true of false) die aangeeft of het maximaal aantal tekens voor deze clone bereikt is. Deze header kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor interne monitoring om in de gaten te houden of de clone nog nieuwe vertalingen aanmaakt.

Voorbeeld
Clonable-Quota-Reached: false
Notificaties

In de toekomst willen wij onze klanten de optie bieden om meldingen te krijgen wanneer hun quotum vol is. De header zal hierdoor minder nuttig worden. Wij hebben nu nog geen plannen om deze header te verwijderen.


Clonable-Request-ID

De header Clonable-Request-ID bevat een uniek id voor de request. Dit header is een hex-representatie van een 16 bytes lange string. Dit id is vooral handig tijdens het opsporen van fouten of een algemene herkenning van Clonable verkeer.

Voorbeeld
Clonable-Request-ID: 90d6a07531c59bca6ce7423b640de2e8

X-Device (Verouderd)

De header X-Device heeft twee mogelijke waardes: Mobile of Desktop. De waarde is Mobile als de user-agent van de client iphone, android of mobile (niet-hoofdlettergevoelig) bevat en Desktop in alle andere gevallen. Deze header is gemarkeerd als verouderd en kan elk moment verwijderd worden uit de requests.

Voorbeeld
X-Device: Mobile

X-Forwarded-For

De header X-Forwarded-For bevat de ontvangen waarde van de X-Forwarded-For header met daarachter het IP-adres van de client gescheiden door een komma. In het geval dat de X-Forwarded-For header niet aanwezig was in het inkomende verzoek, zal deze enkel het IP adres van de bezoeker bevatten.

Voorbeeld
X-Forwarded-For: 198.51.100.56

X-Forwarded-Proto

De header X-Forwarded-Proto bevat altijd de waarde https. Clonable staat namelijk niet toe dat bezoekers clones bezoeken via onbeveiligde verbindingen en zal zulke requests altijd eerst omleiden naar een beveiligde HTTPS verbinding.

Voorbeeld
X-Forwarded-Proto: https

X-Real-IP

De header X-Real-IP bevat het IP adres van de client die de request stuurde.

Voorbeeld
X-Real-IP: 198.51.100.56

Client headers

Hieronder ziet u de lijst met headers die worden toegevoegd aan de responses die naar bezoekers worden gestuurd.

Clonable-Processing-Time

De header Clonable-Processing-Time bevat de tijd in milliseconden die Clonable nodig heeft gehad om de pagina te vertalen. Dit wordt vooral intern gebruikt om de snelheid van ons platform in de gaten te houden. Deze header is alleen aanwezig bij vertaalde responses.

Voorbeeld
Clonable-Processing-Time: 34

Clonable-Request-ID

De header Clonable-Request-ID header bevat een uniek id voor de request. Deze header is een hex-representatie van een 16 bytes lange string. Dit id is vooral handig tijdens het opsporen van fouten of een algemene herkenning van Clonable verkeer. Deze header wordt toegevoegd aan alle responses.

Voorbeeld
Clonable-Request-ID: 90d6a07531c59bca6ce7423b640de2e8

Clonable-Server

De header Clonable-Server bevat de hostnaam van de server die de request verwerkt heeft.

Voorbeeld
Clonable-Server: gw1.ams.cinfra.net

Content-Language

De header Content-Language bevat de ISO 639-1 taalcode van de clone. Deze header wordt toegevoegd om browsers en zoekmachines te informeren over de taal van de inhoud van de webpagina. Deze header wordt toegevoegd aan alle responses.

Voorbeeld
Content-Language: en

Server

De header Server bevat altijd de waarde Clonable.

Voorbeeld
Server: Clonable