Naar hoofdcontent

Pagina's of delen daarvan niet vertalen

Soms heeft u delen van uw website die u liever niet wilt vertalen. Denk bijvoorbeeld aan quotes, artikelnamen of andere fragmenten tekst die onvertaald moeten blijven. Ook wilt u misschien hele pagina's niet vertalen omdat u deze niet belangrijk acht en zo kosten wilt besparen aan extra tekenbundels.

pas op

Alle onderstaande handelingen dient u uit te voeren op uw originele website. Wanneer u probeert de wijzigingen op de clone toe te passen met bijvoorbeeld substitution regels, zal dit niet werken.

Hele pagina's uitsluiten

Wanneer u hele pagina's wilt uitsluiten kun u onderstaande meta-tag toevoegen aan uw originele website. De gehele pagina zal dan niet vertaald worden. Bij voorkeur plaatst u de meta-tag tussen de <head> </head> tags van uw website, maar indien dit niet gaat kunt u hem ook ergens anders plaatsen.

<head>
...
<meta clonable-translate="no">
...
</head>

Losse elementen uitsluiten

Naast het uitsluiten van een hele pagina kunt u ook blokken uitsluiten. Dit geeft u meer flexibiliteit over wat er wel en niet vertaal moet worden. Op deze manier is het mogelijk om bijvoorbeeld alleen de content op een pagina niet te vertalen terwijl uw header en footer wel vertaald blijven. Maar ook kleine elementen zoals losse stukken tekst kunnen op deze manier uitgesloten worden van vertaling. Om zo goed mogelijk te werken met zoveel mogelijk systemen biedt Clonable twee opties om elementen uit te sluiten.

Optie 1: uitsluiten middels een CSS class

De eerste en vaak makkelijkste optie is het toevoegen van een CSS class aan het element dat u wilt uitsluiten. Om een element uit te sluiten voegt u de class notranslate toe aan dat element.

<div>
<div class="notranslate">
<h2>Niet-vertaalbare titel</h2>
<p>Niet-vertaalbare tekst</p>
</div>
<p>Vertaalbare tekst</p>
</div>

Optie 2: uitsluiten middels een HTML attribuut

De tweede optie om een element uit te sluiten van vertaling is middels het translate="no" attribuut. Door dit attribuut toe te voegen aan een element wordt dit niet vertaald.

<div>
<div translate="no">
<h2>Niet-vertaalbare titel</h2>
<p>Niet-vertaalbare tekst</p>
</div>
<p>Vertaalbare tekst</p>
</div>
info

Wanneer je een element uitsluit, worden ook alle onderliggende elementen (ook wel child elements genoemd) ook uitgesloten van vertaling.