Naar hoofdcontent

Substitution exclusions

Met substitution exclusions kunt u uitzonderingen maken op de substitution rules die u heeft ingesteld. Dit kan handig zijn wanneer u bijvoorbeeld overal een bepaalde afbeelding wilt vervangen, behalve op één specifieke plek.

Hoe substitution exclusions werken

Substitution exclusions werken op een soortgelijke manier als substitutions, maar hebben een hogere prioriteit. Wanneer een element van uw website dus onder een exclusion valt, zullen alle andere regels niet meer worden uitgevoerd voor dat element.

Een substitution exclusion toevoegen

U kunt een substitution exclusion toevoegen door uw clone binnen het control panel te openen en vervolgens op de knop Exclusions te klikken in het zijmenu. Op deze pagina kunt u twee verschillende soorten exclusions beheren: translation exclusions en substitution exclusions. Voor het beheren van de substitution exclusions gaat u naar het tweede tabblad. U krijgt dan dit scherm te zien:

Substitution exclusions

De tabel is ongeveer gelijk aan die van substitution rules, maar heeft geen replacement veld. Om een nieuwe exclusion toe te voegen vult u in het veld original het fragment in wat moet worden uitgesloten van substitution regels. U kunt daarvoor ook dezelfde opties Case insensitive, Regular expression en Single word gebruiken.

Een substitution exclusion maken

Meestal zult u een exclusion voor één bepaalde substitution rule willen maken. Het makkelijkste is dan om het origineel van die substitution rule te gebruiken als startpunt voor uw exclusion. Vervolgens breidt u de context van het origineel zo ver uit dat deze het element (of elementen) waarop de exclusion van toepassing moet zijn omvat, maar niet de elementen waarop de substitution rule wel van toepassing moet zijn. Het beste is om de context aan het begin uit te breiden.

Voorbeeld

Stel, u heeft voor uw clone een regel ingesteld dat overal op uw clone het woord Nederland vervangen moet worden door Belgïe. U gebruikt hiervoor de volgende substitution rule:

Original

Replacement

Options

Echter heeft u ook een pagina met adres gegevens:

https://example.nl/contact
...
<div class="contact-info">
<p class="ui-address">
Dorpsstraat 6
1234AB Heerhugowaard
Nederland
</p>
</div>
...

U wilt dan niet dat in het adres Nederland ook wordt vervangen door België. U kunt dan om dat te voorkomen de volgende substitution exclusion maken:

Original

Options

In bovenstaand voorbeeld is de context van de substitution rule uitgebreid door het toevoegen van de regel ervoor. Hierdoor wordt de exclusion specifieker voor dat element. Merk op dat ook de witruimte uit de broncode is overgenomen. Indien u dit niet doet zal de gemaakte exclusion niet werken.