Naar hoofdcontent

Filters wijzigen

Met filters wijzigen bedoelen we de bepaalde subgroepen waarbinnen uw klanten kunnen zoeken. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde kleuren, materialen etcetera. Zijn de product of categoriefilters op uw website niet vertaald, dan kan u deze zelf nog wijzigen met behulp van Clonable.

Text replacements

Probeer de filters eerst aan te passen met behulp van de text replacements. Let in dit geval ook goed op het eventuele hoofdletter gebruik. Voer in de linkerkolom de naam in zoals deze nu is, en in de rechter de gewenste vertaling.

Substitution rules

Werkt het niet om de filters aan te passen met de text replacements, gebruik dan de substitution rules. Kijk hoe de filters in de broncode staan, en neem deze schrijfwijze over. Waarschijnlijk staat de tekst ingesloten in haakjes, bijvoorbeeld >tekst< of "label"="tekst". Dan neemt u dit gehele stuk over en verandert u de tekst.

Uitzonderingen

In sommige gevallen worden de filters ingeladen vanuit een storeview of CMS. Dan kan het niet altijd even eenvoudig zijn om de termen aan te passen. Dit moet dan bijvoorbeeld door middel van bepaalde aanpassingen in JSON of met behulp van regular expressions. Aangezien dit wat technischer is, helpen wij u hier graag bij. Neem in dit geval contact met ons op.