Naar hoofdcontent

Standaard land van verzending wijzigen

Als u een webshop heeft, is het belangrijk dat uw klanten zich thuis voelen, waardoor ze geneigd zijn eerder dingen te kopen. Dit kan positief beïnvloed worden door het aanpassen van sommige woorden, maar heeft ook te maken met de voorkeuren in uw webshop. Wat hiermee bedoeld wordt is dat als Franse klanten bij de afrekening pagina komen, het land bijvoorbeeld automatisch staat ingesteld op Frankrijk in plaats van Nederland.

landvanverzending

Dit geselecteerde land kan veranderd worden door de stukjes code waarin het geselecteerde land Nederland is, te veranderen in Frankrijk als geselecteerd land. Dat ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

< option value=”NL” selected=’selected’>Pays-bas< /option> → deze is dan geselecteerd

< option value="F">France< /option> → deze is dan niet geselecteerd

Om dit te veranderen wijzigt u dus het stukje ‘selected=selected’, dit moet bij het land dat u geselecteerd wil hebben. Belangrijk hierbij ook is dat je beide stukjes omwisselt, dus ook de optie Nederland moet gedeselecteerd worden in plaats van enkel Frankrijk te selecteren. U voert dus twee verschillende regels in, in Clonable.

Original

Replacement

Options

Original

Replacement

Options
info

Het kan zijn dat uw site een andere manier gebruikt. Bijvoorbeeld, 'selected' wordt gebruikt in plaats van 'selected-selected'. Om er zeker van te zijn dat het op de juiste manier veranderd wordt, gebruikt u de broncode om te kijken hoe de HTML er voor het geselecteerde land uitziet